Εγγύηση προϊόντων

Αγαπητοί μας πελάτες,

Έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να σας προσφέρουμε αξιόπιστα προϊόντα προσπαθούμε πάντα να επιλέγουμε για εσάς προϊόντα αναβαθμισμένης ποιότητας σε λογικές τιμές. Βασικό μας μέλημα είναι τα προϊόντα αυτά να έχουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο και για το λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε online ή από το κατάστημα μας.

Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού και η έναρξη της ισχύος της είναι η ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς, που αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς.

Μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόν καλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, θα φροντίσουμε για την επισκευή και αν αυτό δεν είναι δυνατό, για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν υπάγεται πλέον στη γκάμα μας, η αντικατάσταση θα γίνει με άλλο, παραπλήσιο προϊόν.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά και να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος σας, καθώς εκεί περιέχονται σημαντικές πληροφορίες ορθής χρήσης του.

Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται τα αναλώσιμα προϊόντα (π.χ. μπαταρίες), εφόσον έχουν εξαντλήσει τις ώρες λειτουργίας τους ή τη διάρκεια ζωής τους.

Η εγγύηση αυτή είναι προς όφελος του αρχικού αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλους.

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης, λανθασμένης τοποθέτησης, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, λόγω μη τήρησης των οδηγιών συντήρησης και φροντίδας, ή παρεμβάσεων του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή μεταποιηθεί από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φθορά χρήσης που έχει προκληθεί από τη συνήθη λειτουργία των προϊόντων, ούτε τις βλάβες από πτώσεις, ατυχήματα ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. μεγάλες διακυμάνσεις τάσης δικτύου).

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δε συμφωνεί με την προοριζόμενη χρήση του, π.χ. για προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά ενώ προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Η εγγύηση δεν αποζημιώνει προκληθείσες ζημιές που τυχόν υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο.


Εγγύηση σε λουράκια ρολογιών.

Όλα τα λουράκια ρολογιών Hirsch συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους για οποιοδήποτε κατασκευαστικό σφάλμα.

Τα λουράκια ρολογιών που ανήκουν στην σειρά Performance (συνδυασμός δέρματος και φυσικού καουτσούκ) συνοδεύονται από εγγύηση 2,5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. 

Το δέρμα είναι όμορφο, επειδή είναι ένα ζωντανό φυσικό προϊόν. Αυτό σημαίνει όμως παράλληλα, ότι υπόκειται σε φυσιολογική φθορά.

Η HIRSCH είναι η μοναδική εταιρία που κατασκευάζει λουράκια ρολογιών για τα οποία παρέχει εγγύηση ενός έτους. Η ακρίβεια στην κατεργασία, η πολυετής τεχνογνωσία στην παραγωγή, η προσεκτική επιλογή των κατάλληλων πρώτων υλών και πρωτίστως η προσοχή στη λεπτομέρεια που δίνουν οι τεχνίτες στην παραγωγή, επιτρέπουν στη HIRSCH να προσφέρει στους πελάτες της αυτήν την εγγύηση.

Τα λουράκια ρολογιών Noomoon συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών. Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού και η έναρξη της ισχύος της είναι η ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος.


Εγγύηση σε διακοσμητικά ρολόγια Rhythm.

Τα ρολόγια τοίχου, τα επιτραπέζια ρολόγια, τα ρολόγια δαπέδου, τα ρολόγια τζακιού και τα ξυπνητήρια Rhythm συνοδεύονται από εγγύηση από 2 ετών.


Εγγύηση σε μηχανισμούς και δείκτες για ρολόγια DIY

Οι μηχανισμοί και οι δείκτες ρολογιών για κατασκευή DIY ρολογιών συνοδεύονται από εγγύηση από 2 ετών.


Copyright © 2019-Timemaster